top of page

                Y Ö N E T İ M

1- Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun yönetimin teşkil ettirilmesi, 

2- Kat malikleri kurulu toplantılarının organizasyonu, 

3- Aidat miktarının belirlendiği, İşletme projesinin yapılması ve onaylatılması,

4- Defterlerin noter onayının yapılması,

5- Güncel tapu ve yönetim planlarının temini,

6- Denetçilere ve kat maliklerine hesaplarını online kontrol etme imkanı,

7- Kendi kapıcısı olan apartmanlarda Risk Değerlendirmesinin yapılması (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) den hizmet satın alınacağından ilave ücret gerekir), 

8- İstenirse Enerji kimlik belgesi işlemlerinin yaptırılması (ilave ücret gerekir.  Enerji kimlik belgesi zorunluluğu süresi 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu olmuştur). 

9- Apartman adına abonelik işlemleri takibi.

bottom of page