top of page

P e r s o n e l

Varsa çalışan personel yönetimi;

  • SGK primlerinin hesaplattırılarak ve ödemelerin yapılması,

  • Maaş ödemeleri - bordro işlemleri,

  • İzin işlerinin yürütülmesi,

  • Özlük dosyası oluşturma. 

Personel.jpg
bottom of page