top of page

M u h a s e b e 

  • Ödemelerin hangi hesaba

      yatırılacağının belirlenmesi,

  • Hesap yoksa bina adına

      hesap açtırılması,

  • Son ödeme tarihinin saptanması,

  • Son ödeme tarihinden sonra yatırılacak meblağlara gecikme zammının uygulanması,

  • İşletme defterinin tanzimi, 

  • Borç-alacak çizelgelerinin raporlanması ve yayınlanması,

  • Elektrik, su, asansör gibi her ay ödenmesi gereken faturalar ve diğer ücretlerin ödenmesi ve evraklarının saklanması

hesaplar.PNG
bottom of page